>> Tải ngay phần mềm vào Facebook để xem hôm nay có gì Hot? <<

>> Cách vào Facebook 2013 mới nhất <<

CÁCH VÀO FACEBOOK — 23/01/2013 16:41 15136 Views

Video hướng dẫn vào facebook bằng file host

Gửi bởi thiph

Hướng dẫn vào facebook bằng file host trên windows XP là phương pháp tối ưu nhất để bạn vào facebook. Sau đây là video hướng dẫn cách vào Facebook bằng cách đổi file host trên windows XP

Mời các bạn xem video

Bạn có thể theo dõi hình ảnh hướng dẫn sau:

Đầu tiên bạn Mở My Computer và vào ổ C

cách vào facebook file host

Tiếp theo bạn vào thư mục WINDOWS

cách vào facebook bằng file host

Vào thư mục system32

cách vào facebook bằng file host

Vào thư mục drivers

cách vào facebook bằng file host

Truy cập vào thư mục ect

cách vào facebook bằng file host

Mở file host và thay đổi file host 

Bạn click phải chuột vào file Hosts và chọn Open with

cách vào facebook bằng file host

Bạn chọn Notepad

cách vào facebook bằng file host

Sau đó bạn copy dải IP và paste vào file host

Dải IP 1 :

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 vupload.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 secure.facebook.com

153.16.15.71 connect.facebook.com

153.16.15.71 channel.facebook.com

Dải IP 2 :

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com

69.63.187.16 facebook.com

69.63.181.22 login.facebook.com

69.63.186.12 apps.facebook.com

69.63.187.16 www.facebook.com

69.63.181.22 www.login.facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 www.logins.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 www.connect.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

cách vào facebook bằng file host

Cuối cùng bạn lưu file host lại

cách vào facebook bằng file host

Bây giờ bạn có thể vào facebook nhanh chóng, bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại: http://vaofacebook.com/cach-vao-facebook/

Chúc các bạn thành công

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

2,753 Comments

Leave a Reply

— required *

— required *